Gegevens- en privacybeleid

Doel van het beleid

Renault s.a.s. een 'société par actions simplifiée' (vereenvoudigde aandelenvennootschap), georganiseerd en bestaand onder de wetten van de Franse Republiek met een geregistreerd kapitaal van 533.941.113 euro, met haar maatschappelijke zetel op 13/15 Quai le Gallo, BOULOGNE BILLANCOURT (92100), geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 780 129 987. ("Renault" of "we") is de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de app Smart Charge ("app").


Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers te informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Renault in het kader van de app.


'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('onderwerp van de gegevens'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder met verwijzing naar een identifier zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identifier of naar een of meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of maatschappelijke identiteit van die natuurlijke persoon.

Uitleg over wanneer persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, alsook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten via de app.


Persoonsgegevens worden verzameld via:

 • uw authenticatie via de applicatie;
 • het gebruik van de diensten van de applicatie;
 • het proces van verzoeken en vorderingen;
 • het uitvoeren van verbindingstests en het meten van de kwaliteit van de diensten
 • uw contract betreffende de huurbatterij

Persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verzameld, op uw verzoek of via de applicatie.

Wat voor gegevens verzamelen wij nadat de app geactiveerd is?

 • Land
 • E-mailadres
 • Zelf gekozen wachtwoord1
 • Automodel
 • Nummer laadpas2
 • De met het internet verbonden auto3
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam, land)4

1 Voor het aanmelden gebruiken we de B2C-dienst van Microsoft. Zij nemen de aanmelding en de voor dit proces vereiste gegevens in behandeling.


2 Deze kaarten worden uitgegeven door derde partijen. We gebruiken dit unieke nummer om de gebruiker op een laadstation te registreren op dezelfde manier als onze eigen gebruikers. We hebben op geen enkele manier toegang tot gegevens van derde partijen.


3 Alleen voor slim opladen door middel van de auto via een verbonden autopartner. Hiervoor hebben we het VIN nummer van de auto nodig.


4 Voor thuis opladen

Welke gegevens vragen wij voor het uitbetalen van de opgebouwde besparingen?

 • Naam (voor- en achternaam)
 • IBAN1
 • Klantnummer energiecontract2

1 Openbaar opladen


2 Thuis opladen


Als de gebruiker ervoor kiest om de opgebouwde besparingen te doneren, dan hebben wij deze betaalgegevens niet nodig. De bovengenoemde informatie voor de activering en de uitbetaling wordt samengevat als: Profiel

Wat voor gegevens verzamelen wij als de app in gebruik is?

 • Instellingen in de app:
  • Vertrektijd
  • Batterijpercentage
  • Gewenst minimaal laadpercentage
  • Dienst aan/uit
 • Kaartfunctie:
  • Locatie van de telefoon
  • De gegevens die verzameld worden bij gebruik van de app worden samengevat als: Instellingen
 • Bij gebruik van de dienst:
  • Gegevens die verzameld worden van laadsessies bij compatibele laadstations:
   • Starttijd
   • Eindtijd
   • kWh-gebruik per 15 minuten
   • Laadstation
   • Gegevens van het profiel en de instellingen voor een individueel laadplan
  • Gegevens die verzameld worden van laadsessies bij compatibele elektrische auto's:
   • Starttijd
   • Eindtijd
   • kWh-gebruik per 15 minuten
   • Controle van de locatie1
   • Gegevens van het profiel en de instellingen voor een individueel laadschema

  1 Laad de auto op een geselecteerde thuislocatie op.


  Gegevens die verzameld worden van het profiel en de instellingen voor individuele laadschema's:

  • De gegevens die verzameld worden bij gebruik van de dienst worden samengevat als: Laadgegevens

Doeleinden waarvoor de verwerking van persoonsgegevens is bedoeld

We gebruiken gegevens voor het analyseren van het laadgedrag van de gebruiker:

 • Profiel
 • Instellingen
 • Laadgegevens

Voor anonieme analytische doeleinden verwerken we de volgende gegevens, die we uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden kunnen delen met derde partijen:

 • Automodel
 • Postcode, plaats, land1
 • Laadgegeves
 • Instellingen

1 wordt niet met derde partijen gedeeld


Voor de uitbetaling gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • IBAN
 • Laadgegevens
 • Klantnummer energiecontract1

1 Thuis opladen

Welke gegevens bewaren we?

We bewaren:
 • Informatie over de structuur en de afhandeling van de opgebouwde besparingen
 • Overzicht laadschema's
 • Overzicht laadsessies
Wat gebeurt er met gegevens nadat het gebruik beëindigd is?

Na afmelding van de dienst worden alle gegevens die naar een gebruiker te herleiden zijn gewist, tenzij er voor Renault een wettelijke of fiscale reden bestaat om deze informatie op te slaan (wettelijke bewaartermijn van profielinformatie met betrekking tot eerdere betalingen)

Kan ik mijn gegevens inzien?

De gebruiker kan zijn persoonsgegevens altijd inzien, wijzigen of verwijderen en een verzoek of klacht over persoonsgegevens indienen. U kunt uw recht laten gelden door een brief te sturen naar Service Relation Client: RENAULT – F-92109 Boulogne Billancourt Cedex

Wie zijn de ontvangers van de gegevens?

We delen uw persoonsgegevens met vertrouwde derde partijen. We wenden ons tot vertrouwde derde partijen voor het uitvoeren van een reeks zakelijke handelingen namens ons. We verstrekken hen uitsluitend de informatie die ze nodig hebben om de aan de app verbonden dienst te verrichten. We vereisen dat ze uw informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. We doen er te allen tijde alles aan om te waarborgen dat alle derde partijen waarmee we samenwerken uw persoonsgegevens geheim houden.


De informatieverstrekking vindt plaats in de volgende situaties en om de volgende redenen:

 • als we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij;
 • als we onze voorwaarden of andere overeenkomsten moeten handhaven en toepassen
 • in geval van een gerechtelijke vordering die door een gerechtelijke, politiële of administratieve autoriteit wordt ingediend bij een bevoegde autoriteit
 • als we redenen hebben om aan te nemen dat onze rechten of die van een derde partij worden geschonden, of dat er strafbare feiten zijn gepleegd, dan mogen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij met een rechtmatig belang of aan een officiële autoriteit;

Beschrijving van de wijze waarop de klant zijn rechten kan uitoefenen

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door Renault, als beheerder, voor het beheren van de dienst van de applicatie die aan eindgebruikers wordt aangeboden.


De term 'persoonsgegevens' verwijst naar informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('onderwerp van de gegevens'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder met verwijzing naar een identifier zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identifier of naar een of meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of maatschappelijke identiteit van die natuurlijke persoon


Ongeacht de drager van de verzameling, geeft de vorm aan of de antwoorden al dan niet verplicht zijn. Als u dergelijke informatie niet wilt verstrekken, kunnen we uw verzoek niet verder in behandeling nemen. De overige informatie is bedoeld om u beter te leren kennen en daarom niet verplicht. U mag zelf weten of u die informatie aan ons verstrekt.


Persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor Renault, de aan haar verbonden bedrijven, de leden van haar zakelijke netwerk en haar onderaannemers voor de volledige of gedeeltelijke verwerking van persoonsgegevens, voor zover dat noodzakelijk is om de diensten te leveren. De persoonsgegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden gebracht, op voorwaarde dat de garantiemaatregelen in overeenstemming met de regelgeving inzake privacy zijn.


U kunt te allen tijde en zonder bijkomende kosten bezwaar maken tegen commerciële klantenbenadering, door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail staat of door een brief te sturen naar de klantenservice van RENAULT F-92109 Boulogne-Billancourt Cedex.


Nadat uw identiteit gecontroleerd is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en heeft u het recht om te vragen onjuiste, onvolledige of verlopen gegevens die op u van toepassing zijn te corrigeren, bij te werken of te wissen, alsook het recht om de verwerking van uw gegevens om legitieme redenen te weigeren.


Bovendien heeft u de mogelijkheid om algemene of specifieke instructies voor bepaalde verwerking vast te stellen voor de opslag, verwijdering of communicatie van uw persoonsgegevens in geval van overlijden. U kunt uw instructies te allen tijde wijzigen of wissen. De specifieke instructies kunnen door de beheerder worden vastgelegd. De algemene instructie kan worden vastgelegd door een digitale vertrouwde derde partij die gecertificeerd is door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit.


U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Service Relation Client RENAULT – F-92109 Boulogne Billancourt Cedex.


Renault bewaart uw persoonsgegevens in een veilige omgeving met de bewaartermijn die noodzakelijk is voor het beheren van de diensten waarvoor u bent aangemeld, om contact met u op te nemen voor prospectiedoeleinden, en indien van toepassing voor de bewaartermijn zoals vastgelegd in de lokale wetgeving.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes data die niet voor identificatiedoeleinden worden gebruikt, maar voor het vastleggen van informatie over uw browsegedrag in de mobiele applicatie


Renault gebruikt verschillende soorten cookies voor het analyseren van de kwaliteit en doeltreffendheid van haar diensten en voor het uitvoeren van marketing- en reclameactiviteiten op haar eigen website(s) en die van derde partijen.


De configuratie van de mobiele telefoon geeft u de mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht van de aanwezigheid van de cookies en om ze eventueel te weigeren. U kunt de cookies inschakelen of uitschakelen door de desbetreffende instellingen op de mobiele telefoon te selecteren.

Korte beschrijving van de toegepaste beveiliging voor gegevensbescherming

Wij hechten waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. In dat opzicht nemen we, gezien de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, alle noodzakelijke maatregelen, die materieel, logisch, administratief of organisatorisch kunnen zijn, om de beveiliging van de gegevens te waarborgen en te voorkomen dat ze worden verdraaid, beschadigd of toegankelijk gemaakt voor niet-geautoriseerde derde partijen.


Dit omvat het onderbrengen van de gegevens bij een provider die beveiligde servers bezit.

Ontwikkeling van het beleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.


In dat geval zult u via de applicatie op de hoogte worden gebracht van de nieuwe versie van het beleid.


Meest recente versie: 1 december 2017