Jedlix Privacyverklaring

English version

Jedlix B.V. (hierna: “Jedlix”) hecht veel waarde aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Jedlix is verantwoordelijk (de verwerkingsverantwoordelijke) voor het verwerken van persoonsgegevens in de Jedlix ‘slim laden’-app en op het platform (de "app"). Het doel van deze privacyverklaring is om de gebruikers van de app te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door Jedlix en hun rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die wij in deze privacyverklaring verstrekken.

Verzamelen van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verkregen wanneer u informatie in de app invoert. Bovendien worden persoonsgegevens via de app en uw mobiele apparaat verzameld, maar ook via de aangesloten auto of het aangesloten laadstation, afhankelijk van de locatie (bij een openbaar laadstation of thuis) waar het elektrische voertuig moet worden opgeladen.

Oogmerk en wettelijke basis

Bij gebruik van de app verwerkt Jedlix uw persoonsgegevens om de Jedlix ‘slim laden’-dienst aan u te kunnen leveren. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van het contract tussen u en Jedlix. Meer in het bijzonder, Jedlix verwerkt uw persoonsgegevens voor:

De door Jedlix te verwerken categorieën persoonsgegevens zijn hieronder per specifieke verwerkingsactiviteit aangegeven. Per categorie wordt aangegeven of de persoonsgegevens met derden worden gedeeld of zullen worden gedeeld.

Voor het activeren van de app en om de ‘slim laden’-dienst aan u te kunnen leveren, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt voor het aan u leveren van onze ‘slim laden’-diensten bij gebruik van de app?

1 Laad de auto op bij een gekozen thuislocatie.

De bij gebruik van de dienst verzamelde gegevens kunnen als volgt worden samengevat: Laadgegevens

Welke persoonsgegevens hebben we nodig om de behaalde besparingen uit te betalen?

Voor het Openbaar Laden zijn minder gegevens vereist (naam, IBAN, bedrag).

Voor Thuisladen deelt Jedlix, in geval van een energiecontract met een energiepartner van Jedlix B.V., deze informatie met de energiepartner indien deze verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. In dit geval vindt de uitbetaling plaats op basis van de informatie die bekend is bij de energiepartner. Jedlix heeft geen toegang tot deze informatie. Jedlix deelt alleen het bedrag, het adres, de laadgegevens en het energiecontractnummer met de energiepartner.

Indien de gebruiker ervoor kiest om de behaalde besparingen te doneren, hebben wij deze betalingsgegevens niet nodig.

Bovenstaande informatie voor activering en uitbetaling wordt samengevat als: Profiel

Voor de analyse van het laadgedrag van gebruikers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Welke persoonsgegevens slaan wij op?

Jedlix B.V. bewaart de persoonsgegevens van huidige gebruikers maximaal 5 jaar. Daarna worden die gegevens geanonimiseerd.

Wat gebeurt er met de gegevens na beëindiging van het gebruik?

Na beëindiging van het gebruik van de app worden de persoonsgegevens binnen twaalf maanden na beëindiging van het contract met de eindgebruiker verwijderd, tenzij de wet of de bevoegde autoriteiten Jedlix B.V. verplichten de persoonsgegevens te bewaren. Jedlix is wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die van fiscaal belang zijn gedurende 7 jaar te bewaren.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om Jedlix te verzoeken uw persoonsgegevens te mogen inzien, wijzigen, beperken of verwijderen. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer Jedlix uw persoonsgegevens op grond van de uitvoering van een overeenkomst verwerkt, heeft u ook recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Klachten

Tot slot kunt u een verzoek of klacht indienen met betrekking tot de persoonsgegevens via: support@jedlix.com of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De opgevraagde persoonsgegevens worden in een digitale vorm gedeeld die de gebruiker redelijkerwijs kan raadplegen. Indien nodig zal Jedlix de verzoekende partij om een identiteitscontrole vragen.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Met betrekking tot de aard van de persoonsgegevens en de risico's verbonden aan de verwerking van persoonsgegevens, nemen wij alle maatregelen van materiële, logische, administratieve en organisatorische aard om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Dit om te voorkomen dat persoonsgegevens de kans lopen verkeerd te worden begrepen, beschadigd te raken of ter beschikking te worden gesteld aan onbevoegde derden. Dit omvat mede de opslag van persoonsgegevens op de beveiligde servers van een leverancier.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die niet voor identificatiedoeleinden worden gebruikt, maar vooral voor informatie over het surfgedrag in de mobiele app.

Jedlix gebruikt verschillende soorten cookies om de kwaliteit en effectiviteit van de diensten te analyseren en voor het uitvoeren van marketing- en advertentiecampagnes op de Jedlix-website(s) en op die van derden. U wordt gevraagd deze cookies te accepteren wanneer u de website bezoekt.

Contactgegevens

Voor vragen en inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met Jedlix via support@jedlix.com of u kunt een brief sturen naar Jedlix BV, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam. Mocht u klachten hebben over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, laat het ons weten.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast. In een dergelijke situatie wordt u als gebruiker minimaal twee weken van tevoren op de hoogte gebracht. Ook wordt u via de applicatie op de hoogte gebracht zodra de verklaring van kracht wordt.

Meest recente versie: maart 2019