Greenchoice and Jedlix collaborate to accelerate energy transition through smart charging solutions

Greenchoice en Jedlix werken samen om de energietransitie te versnellen door middel van slimme laadoplossingen.

Sinds een jaar bundelen Greenchoice en Jedlix hun krachten om slimme laadoplossingen te ontwikkelen in Nederland. De samenwerking is gericht op het optimaliseren van hernieuwbare energie voor het opladen van elektrische voertuigen thuis. EV-rijders krijgen een financiële beloning voor elke kWh die slim wordt opgeladen.

"Met Greenchoice optimaliseren we hernieuwbare energie om EV's thuis op te laden en stimuleren we elke kWh Slim Opgeladen. Samen balanceren we het Nederlandse stroomnet en versnellen we de energierevolutie." - Jorg van Heesbeen - CBO bij Jedlix

Dankzij de samenwerking kan Jedlix niet alleen functies zoals zonne-energie en laden op daltarieven aanbieden aan de EV-rijders van Greenchoice, maar beheert het ook een “Virtuele Energiecentrale” met de pool van EV's om de energie-inkoop- en balanceringskosten van Greenchoice te verlagen. Zo kan het laadvermogen van de vloot auto's bijvoorbeeld aangepast worden aan het onbalanssignaal van Tennet.

De voordelen van de Virtuele Energiecentrale worden gedeeld met Greenchoice-klanten in de vorm van een extra financiële beloning als dank voor hun hulp bij het balanceren van het net en het Greenchoice-portfolio.

We zijn erg blij om deze succesvolle samenwerking te vieren en de energierevolutie via slim laden te versnellen.

"Door samen te werken met Jedlix kunnen we de overgang naar hernieuwbare energie versnellen. Door een Virtuele Energiecentrale te optimaliseren, kunnen onze klanten energiekosten verlagen en het Nederlandse stroomnet in balans houden voor een duurzame toekomst." - Jurgen Duivenvoorden - Manager Trading en Forecasting bij Greenchoice

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met Greenchoice via: groenemobiliteit@greenchoice.nl en Jedlix via: support@jedlix.com.

Greenchoice and Jedlix collaborate to accelerate energy transition through smart charging solutions

About a year ago, Greenchoice and Jedlix joined forces to develop smart charging solutions in the Netherlands. The collaboration focuses on optimizing the use of renewable energy to charge electric vehicles at home, while providing EV drivers with the opportunity to receive financial rewards for every kWh that is smart charged.

"With Greenchoice, we optimise renewable energy to charge EVs at home and incentivise kWh Smart Charged. Together, we're balancing the Dutch power grid and accelerating the energy revolution." – Jorg van Heesbeen – CBO at Jedlix

Through the partnership, Jedlix not only enables features like solar and off-peak charging to Greenchoice’s EV drivers, but also runs a Virtual Power Plant with the pool of EVs to help lower the energy procurement and balancing costs of Greenchoice. For example, by adjusting the charging load of the fleet of cars on the imbalance signal of Tennet.  

The benefits of the Virtual Power Plant are shared with Greenchoice customers in the form of an additional financial reward in return for their help to balance the grid and the Greenchoice portfolio.

We are very happy to celebrate this successful partnership and accelerate the energy revolution through smart charging.

"Partnering with Jedlix lets us accelerate the transition to renewable energy. By optimising a Virtual Power Plant, our customers can reduce energy costs and help balance the Dutch power grid for a more sustainable future." -  Jurgen Duivenvoorden – Manager Trading and Forecasting at Greenchoice

Do you have questions?

You can contact Greenchoice at: groenemobiliteit@greenchoice.nl and Jedlix at: support@jedlix.com

Ready for the the future?

Don't hesitate to contact us, so we can discuss how we can make it work for your organization.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.